wz

Zpět

            Provozní řád hřistě TJ Sokol Šťáhlavice

 

1. Základní ustanovení

 

a) Do areálu  je přísný zákaz vjíždění motorových vozidel a je zakázána jízda na kolech v celém areálu. Výjimku  tvoří dopravní obsluha  a  jízda na kolech v rámci sportovních akcí odsouhlasených výkonným výborem.  Výjimka pro jízdu na kolech platí také u předního hřiště a  to pro děti do 15 ti let a to jen za suchého počasí a tvrdém podkladu  !

 

b) Na sportovištích je stanoven přísný zákaz kouření, kouřit mohou pouze nenapravitelní kuřáci ve vyhrazeném prostoru po levé straně od vstupních vrat k tribuně. V každém případě musí být nedopalky odklizeny do popelnic (uhašené!)

Kouření  v jiných prostorách muže být jednorázově povoleno po souhlasu  výkonného výboru v rámci konání mimosportovních akcí.

 

c) Vstup na hřiště je povolen členům TJ Sokol Šťáhlavice zdarma, nečlenům za úplatu (viz část ceny za vstup).

 

d) Po každém užívání hřiště, včetně prostor kabin, umývárny apod. je nutné uklidit sportovní potřeby, uklidit používané prostory a ošetřit hřiště (stáhnout košťaty, případně nalajnovat).

     

e) Dále je nutné provést stručný zápis o užívání hřiště do provozního sešitu uloženého v hlavní kabině, včetně zápisu o zjištěných nebo způsobených závadách.

 

Zjištěné nebo způsobené závady neprodleně ohlásit správci budov TJ panu Jiřímu Lukešovi tel. : 605 436 949, v jeho nepřítomnosti některému ze členů výkonného výboru TJ.

 

 2. Ceny za vstup do objektu hřiště TJ Sokol

 

        Děti do 6 let zdarma

        Člen TJ Sokol Šťáhlavice  bez poplatku

        Nečlen TJ Sokol Šťáhlavice za poplatek 10 Kč/den

 

 3.  Pronájem hřišť  - ceny za pronájem

 

Pronájem jednoho hřiště na volejbal, nohejbal …….50,-  Kč/hod (sloupky, síť, lajnovačka)

Pronájem jednoho hřiště na celý den……………......250,-  Kč/den (sloupky, síť, lajnovačka)

(více jak 5 hodin)

 

Pronájem hřiště na tenis  …………………..………..........50,- Kč/hod (sloupky, síť, lajnovačka)

(V případě, že hraje tenis alespoň jeden člen TJ,  pronájem se neplatí.)    

Pronájem na celý den………………… ………….............300,- Kč/den (sloupky, síť, lajnovačka)

(více jak 6 hodin) V případě, že hraje tenis alespoň jeden člen TJ, platí se 150 Kč, za zaplacení odpovídá člen TJ        

  

Pronájem jednoho házenkářského hřiště ………….....100,- Kč/hod (sítě na branky, šatna)     

Pronájem jednoho házenkářského hřiště ..…………...500,- Kč/den (sítě na branky, šatna)    

Sprcha - jednorázový poplatek ..............…………...250,- Kč

Kuchyňka - jednorázový poplatek ...........…………...250,- Kč

 

Rozhlasové zařízení - 1.000,- Kč/den, provoz bude dohodnut s p. Dušanem Nekolou tel : 774 878 634.

 

Poplatek za odběr el. energie (pokud bude požadována)   1 kW  =  5,50 Kč

 

Pokud máte zájem o pronájem  některého z hřišť, kontaktujte členy TJ Sokol Šťáhlavice (viz kontaktní osoby), kteří Vám rádi poskytnou potřebné informace.

 

    

Kontaktní osoby – pronájem

  

Nolč Karel – předseda TJ                  720 551 980                                                                  

Luft Karel  - místopředseda               607 226 755                                                                  

 

Záhrubský Pavel – jednatel              602 691 146                                                                    

Jiří Lukeš - správce majetku             605 436 949                                                                      

4.  Naše nabídka

 

Chcete sportovat na hřišti Sokola Šťáhlavice zdarma ? Dejte se k nám a nebudete litovat ! Čeká Vás skvělá sportovní parta a radost z pocitu že jste udělali něco pro sebe i ostatní ! 

 

Budete vítáni  !

 

Zájemci o vstup do TJ jsou vítáni a mohou se přhlásit u p. Romany Cinkové, tel : 607 815 503.

 

  

                                                                         Za výkonný výbor TJ Sokol Šťáhlavice

                                                                                        Ing. Karel Nolč  

 

 

Ve Šťáhlavicích dne :  31. 7. 2007

 

Zpět